Football Lover 1.17 APK

real cricket pc

Football Lover Các tính năng chính của Football Lover: * Quản lý thành viên. * Quản lý quỹ, chi phí của đội, thống kê trực quan theo ngày, tháng, năm… * Thống kê thành tích, kết quả thi đấu của đội, thành viên… * Sắp xếp đội hình ra sân (line up), đội hình dự…

Football Lover

Các tính năng chính của Football Lover:
* Quản lý thành viên.
* Quản lý quỹ, chi phí của đội, thống kê trực quan theo ngày, tháng, năm…
* Thống kê thành tích, kết quả thi đấu của đội, thành viên…
* Sắp xếp đội hình ra sân (line up), đội hình dự bị, Huấn luyện viên theo cách trực quan và * chuyên nghiệp nhất.
* Đánh giá các đội trong cùng thành phố, khu vực .
Football Lover là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, có tính năng kích hoạt phiên bản cao cấp.
Được xây dựng bởi sự nhiệt huyết và đam mê bóng đá của những anh em trẻ. Rất mong được các bạn yêu bóng đá ủng hộ. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc và phát triển các tính năng mới!
Mục tiêu của chúng tôi, trong 1 ngày không xa Football Lover sẽ trở thành 1 phần không thể thiếu trong đội bóng của các bạn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Blog hướng dẫn:
https://footballlover.video.blog/
Facebook:
https://www.facebook.com/Football-Lover-377603436438317/ Main features of Football Lover:
 * Manage member.
 * Manage funds, team expenses, visual statistics by day, month, year …
 * Statistics of achievements, competition results of the team, members …
 * Arrange the team lineup (line up), reserve team, Coach in the most intuitive and * professional way.
* Assessment teams in the same city, region.
Football Lover is a completely free application, featuring the advanced version.
Built by the enthusiasm and passion for football of young brothers. Looking forward to the support of football lovers. We continue to work and develop new features!
Our goal, in one day not far away Football Lover will become an indispensable part of your team.
Thank you very much!
Blog tutorial:
https://footballlover.video.blog/
Facebook:
https://www.facebook.com/Football-Lover-377603436438317/

Download APK(9.31 MB)

This article comes from the Internet and does not representreal cricket 22Position, please indicate the source for reprinting:https://www.u2page.com/3709/football-lover-1-17-apk/

cricket11 apk